Põltsamaa Viskiklubi loodi 1996.aasta sügisel Põltsamaa meeskodanike poolt, keda vaevas sel hetkel mõtestatud vabaaja sisustamise võimaluste puudumine Põltsamaa tingimustes. Asutajaliikmeid oli kümmekond ja ürituse eestvedajaks oli Andres Aliorg.
Vaatamata sellele, et loodava klubi liikmeskond koosnes (ja koosneb ka täna) väga erinevate valdkondade esindajatest, avastati ühiseid huvisid.
Üheks kattuvatest huvidest oli viskidega seonduv. Leiti, et paljukesi koos on lihtsam erinevate viskidega tutvust teha. Eks ole ju üsna kulukas (ning tervisele kurnav ja elurütmi halvav:)) üksi poodi minna ja näiteks igal nädalavahetusel alkoholileti ülemise rea paremast servast järgmine kaunis pudel osta (Põltsamaal on miskipärast kõikides toidu- ja alkoholikauplustes alati viskid koondatud riiulite paremasse serva ja konjakid ning brändid vasakule:)).
Klubi liikmete teiseks kattuvaks huviks on huvi erinevate ja neid endid mittepuudutavate eluvaldkondade vastu, tänu millele kutsutakse klubikoosolekutele erinevate elualade esindajaid, kes tutvustavad klubiliikmetele oma töö või tegevuse spetsiifikat ja eripära. Näiteks on külalistena koosolekutel osalenud perearste, reklaamiasjatundjaid, ehitusettevõtjaid, disainibüroo omanikke, signalisatsiooni spetsialiste, poliitikaga seotud tegelasi, riigiteenistujaid, "nõidasid", sukeldumisinstruktoreid jne. Loomulikult on klubi koosolekuid külastanud ka alkoholi- ja tubakaspetsialistid.
Olnud mõni aeg tegutsenud, avastas klubi liikmeskond, et paljusid ettevõtmisi on oluliselt lihtsam korraldada, kui ollakse juriidiline isik. See tingis vajaduse luua mittetulundusühing, mis sai nimeks Põltsamaa Viskiklubi (mis oli meie andmetel äriregistris tol ajal esimene taolist nimeosa sisaldav klubi Eestis).
Põltsamaa Viskiklubil on oma põhikiri, kodukord, sümboolika ja moraalikoodeks (sellest võite lugeda põhikirjast). Põltsamaa Viskiklubi on mittepoliitiline ja mitteusuline liikumine.
Klubi tegutsemse vormiks on kujunenud kinnine klubivorm. See tähendab, et klubi korralistest koosolekutest võtavad osa ainult klubi liikmed ja kutsutud külalised. Hetkel on Põltsamaa Viskiklubis 10 aktiivset liiget.
Klubi eesmärk on kõige viskikultuuriga seonduva teadvustamine ja teavitamine ning klubiliikmete vaimse silmaringi laiendamine väljaspool nende igapäevast tegevust. Loomulikult on klubi eesmärgiks ka oma liikmete laiem organiseeritud vaba aja sisustamine.

Põltsamaa Viskiklubi © 1996-2018