Põltsamaa


Siin leheküljel olev materjal ei ole produtseeritud meie poolt. Kui keegi seoses sellega tunneb, et tema õiguseid on rikutud, siis palun kontakteeruge meiega ja me võtame selle materjali siit maha.
* * *
Vaateid linnast Põltsamaa koduleheküljel www.poltsamaa.ee

Linna Vapp
Põltsamaa Vapp
Põhjendus:
Vapi keskne kujund - aadlikroon sümboliseerib tõsiasja, et aastail 1570 - 1578 eksisteerinud Liivimaa kuningriigi valitseja, Taani kuninga Christian III poja, Holsteini hertsog Magnuse tähtsaim residents - sisuliselt tema riigi pealinn - asus Põltsamaal.
Müürihambulise lõikega vapipäis meenutab, et siinne XIII sajandist pärinev linnus koos kauni rokokoostiilis lossiga oli see keskus, mille ümber kujunes hilisem Põltsamaa alev ja linn.
Roheline on elu, looduse ja lootuse värvus. Kuldne on jõukuse, viljakuse, võimu ja kuulsuse värvus.
(Kinnitatud 05. septembril 1997. aastal )


Kronoloogia
Informatsioon on pärit Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koduleheküljelt.
Suur tänu!

1212 - ristirüütlite esimene rüüsteretk Põltsamaa ümbrusse (Mõhusse)
1220 - Võõrvõimude omavahelise kokkuleppe kohaselt langeb Mõhu Mõõgavendade ordule
1224 - Mõhu lõplik alistamine
1234 - Esimese Põltsamaa kiriku ehitamise arvatav aasta.
1272 - Põltsamaa feodaallinnuse valmimise arvatav aasta.
XIV saj. algus - tõenäoline Vaiga foogtkonna liitmine Mõhu foogtkonnaga.
XIV saj. - Põltsamaa linnus saab oma hilisema kuju
1502 - Venelased hävitavad linnuse
1518 - Põltsamaad nimetatakse ("Burgflecken") esimest korda
1558 - Vene väed vallutavad Põltsamaa linnuse
1570-1578 - Põltsamaa hertsog Magnuse residentsina Liivimaa vasallkuningriigi keskuseks
1582 - Jam Zapolski rahuga langeb Põltsamaa Poolale
1600 - Rootsi väed vallutavad Põltsamaa
1602 - Põltsamaa langeb uuesti Poola võimu alla
1603 - Rootsi väed vallutavad Põltsamaa teistkordselt
1623 - Rootsi kuningas Gustav II Adolf kingib Põltsamaale kindralfeldmarssal H. v. Wranglile
1680 - Köstrikooli asutamine Põltsamaale
1696 - Suur nälg Põltsamaal.
1702-1709 - Põltsamaa Põhjasõja rindepiirkonnas
1720 - Peeter I kingib Põltsamaa aleviku ja ümbruskonna mõisad Heinrich von Fickile
1737 - Põltsamaale ehitatakse koolimaja
1750 - Ficki surmaga langevad ta valdused Woldemar Johann von Lauw`le
1761 - Esimese klaasimanufaktuuri asutamine Põltsamaa lähedusse
1760-1680 - Ehitati Põltsamaa loss
1766- 1807 - A. W. Hupel Põltsamaal
1766 - Trükikoja, haigla, apteegi ja meditsiinikooli asutamine Põltsamaale
1766-1767 - Põltsamaal ilmub ajakiri "Lühike öpetus..."
1766-1785 - P. E. Wilde Põltsamaal
1773 - Tulekahju Põltsamaa trükikojas
1744-1782 - A. W. Hupeli peateose "Topograafilised teated Liivi- ja Eestimaad" ilmumine
1778 - A. W. Hupel saadab J. G. Herderile Weimarisse eesti vanasõnu ja rahvalaule
1782 - portselanimanufaktuuri asutamine Põltsamaale
1782-1788 - Põltsamaa trükikoja teine tegevusperiood
1802-1803 - Talurahvarahutused Põltsamaa ümbruse mõisates
1818 - Võisiku mõisnik T. E. v. Bock esitab Aleksander I-le Venemaa konstitutsiooniprojekti kihelkonnakooli asutamine Põltsamaale
1835 - Asutati Põltsamaa kihelkonnakool
1838-1853 - E. H. A. Hörschelmann Põltsamaal
1840 - Põltsamaa segakoori asutamine Martin Wilbergi poolt
1845-1848 - 1883 Põltsamaa kihelkonnatalupoja siirdumine õigeusku
1846 - Õigeusu kiriku ehitamine Põltsamaale
1850 - Õigeusu kihelkonnakooli asutamine Põltasamaale
1852-1899 - M. A. Wilbergi teine tegevusperiood Põltsamaal
1865 - Põltsamaa pasunakoori asutamine
1867 - Vabatahtliku tuletõrjeühingu asutamine Põltsamaale
1867-1871 - K. A. Hermann Põltsamaa kihelkonnakooli abiõpetajaks
1868-1871 - J. Bergmann Põltsamaal
1869 - Vana-Põltsamaa mõisa talupoegade kaebekiri
1869-1871 - J. Pärn Põltsamaal
1871 - Põltsamaa Põllumeeste Seltsi asutamine
1872 - Eesti Aleksandrikoolile rahakorjamise organisatsiooni abikomitee asutamine Põltsamaa kihelkonda
1879-1880 - E. Bornhöhe kirjutab Põltsamaal oma "Tasuja"
1881 - Eesti Aleksandrikoolile rahakorjamise organisatsiooni Põltsamaa aleviku ja Pajusi valla abikomitee asutamine
1888 - Eesti Aleksandri-linnakooli avamine Kaarlimõisas
1893-1902 - E. Peterson-Särgava Põltsamaal
1893 - Põltsamaa Põllumeeste Seltsi raamatukogu avamine
1894-1895 - Põltsamaa saab telegraafiühenduse Viljandi ja Tartuga
1895-1896 - Rahutused seoses uute pastorite ametissemääramisega
1899 - Riikliku algkooli asutamine Põltsamaale
1905, märts - Revolutsiooniliste väljaastumiste algus Põltsamaa ümbruses
1906,jaanuar - Revolutsioonimeelsete talupoegade peksmine Põltsamaa lossi hoovil; Eesti Aleksandri-linnakooli sulgemine
1906 - Põltsamaa Hariduse Seltsi asutamine
1910 - Põltsamaa ühispiimatalituse asutamine
1917, 17. detsember - Põltsamaa gümnaasiumi avamine
1918 - Põltsamaa Kaitseliidu asutamine
1918, vebruari lõpp-november - Saksa okupatsioon Põltsamaal
1919 - Kodusõja lahingud Põltsamaa lähistel
1920, aprill - Põltsamaa saab aleviks
1920 - ETK Põltsamaa Tehaste asutamine
1921 - Tööstuskooli avamine Kaarlimõisass
1922 - I Põltsamaa laulupäev
1924 - Vabadussõjas langenute mälestussamba avamine
1926 - Põltsamaa saab linnaks
1927 - Tarlaste täienduskooli asutamine Põltsamaale
1934 - Sai valmis algkoolihoone Lille tänaval
1934 - Avati Põltsamaa Keskkool. Kinnitati linna vapp
1935 - Avati Karl August Hermanni ausammas
1935 - Tööstuskooli asutamine Kaarlimõisa
1940 - Põltsamaa rahvamaja asutamine
1941, juuli - Hävib Põltsamaa loss
1941, 22 . juuli - Põltsamaa langeb Saksa fashistliku okupatsiooni alla
1944, 22. september - Vene okupatsiooni algus
1944, 25. november - Põltsamaa saab taas elektrivalguse
1949 - Hulgaline kolhooside asutamine
1950-1962 - Põltsamaa rajoonikeskusena
1952 - Taastatakse kirik
1959 - Lastemuusikakooli asutamine
1965 - Põltsamaa koorilaulu 125. ja puhkpillimuusika 100. aastapäeva tähistamine
1973 - Luuakse Aianduse- ja Mesinduse Selts Põltsamaa osakond
1987 - Asutatakse Põltsamaa Muinsuskaitse Selts
1989 - Taasavatakse Vabadussõja langenute mälestussammas
1996, sügis - Luuakse Põltsamaa Viskiklubi


Põltsamaast rohkem saate teada Põltsamaa Muuseumi ja Põltsamaa kodulehekülgedelt.

Põltsamaa Viskiklubi © 1996-2018